BALOGH BÉLA KÖNYVEK

Balogh Béla (1955) író, előadó, híd- és útépítő mérnök. Tanulmányait a kolozsvári Műszaki Egyetemen végezte.  Saját bevallása szerint  “a materializmus szellemében nőtt fel”.  Huszonhat  éves  koráig  ezt  a szemléletmódot vallotta,  amikor  fiatal  mérnökként  találkozott  a  hipnózissal,  a  telepátiával  és  a  telekinéziával.   1987-ben Svédországba  emigrált.  Részt  vett  a  svédországi  White  Eagle  Lodge  meditációin,  ahol  a  belső  munka eredményeként   adott   pillanatban   olyan   felismerés-áradatot   tapasztalt   meg,  amely  végleg  megrendítette materialista világképét.  Ezen utóbbi időszakról  így ír: “Bármihez nyúltam, úgy tűnt, tökéletesen illeszkedik egy olyan világképbe, ahol az ember nem csak fizikai lény, hanem egyben energialény is, és ahol a születés előtti élet,    a  halál  utáni  élet  és  az  egész univerzum minden részletére kiterjedő gondos tervezés nem hit kérdése, hanem fizikai törvényekkel és kísérletekkel alátámasztható tény.” Ez  vezetett A végső valóság megírásához, melyet a szerző először svéd nyelven adott ki. Ezt további öt sikerkönyv követte. 1999 nyarán Budapesten telepedett le. 2013-2018 között pusztán adományokból sikerült felépítenie Piliscsabán az Álomvölgy Meditációs Központot, ahol a tudomány és a spiritualitás kéz-a-kézben jár, és a gyógyulni kívánók jelentős segítséget és útmutatást kaphatnak.  Aktívan tart tanfolyamokat, és előadásokat országosan és külföldön.