Akció!

Balogh Béla A végső valóság – TÍZEDIK, JUBILEUMI KIADÁS- DEDIKÁLT

3.690 Ft 3.490 Ft

Tudományos eredményeink, képességeink és élményeink felülvizsgálata után tarthatatlanná válik az elképzelés, miszerint gondolatainkat az agy hozza létre, és tarthatatlanná válnak az evolúció kezdeteiről alkotott feltételezések is. A halál utáni, valamint a születés előtti élet lehetősége már nem hit kérdése, hanem fizikai törvényszerűség. Megdöbbentően új világkép ez, ami a léttel kapcsolatos kérdéseink többségére választ adhat.

Kategória:

Ajánlások

1.

A TUDÁS időtlen, és végtelen. Az egész Univerzum ennek a TUDÁS-nak a játéka, tükröződése, megtestesülése. "Kezdetben vala az IGE"- írja a Biblia. A történelem során a különböző vallások a különböző korok, és kultúrák nyelvén fogalmazták meg az ősi TUDÁS főbb törvényszerűségeit, és adtak gyakorlati útmutatót az élethez az emberek számára. A mai materialista tudomány is egyre több részletét tárja fel ezen természeti törvényeknek, de még korán sem ad olyan átfogó képet, hogy az útmutatóként szolgálhatna a modern kor emberének. Ezt a hiányt, és a belőle fakadó zűrzavart töri meg "A Végső Valóság" A mű első fele a reál, és műszaki érdeklődésűek szóhasználatában, míg a második fele a humán beállítottságúak nyelvezetén lebbenti fel a fátylat az emberi lét legfontosabb összefüggéseiről, és nyújt bepillantást a mindennapjainkat, az életünk minőségét meghatározó végtelen TUDÁS mélységeibe. A mindenkiben ott lakozó belső ÉN tisztánlátására építve ad olyan iránytűt, mely segít eligazodni korunk útvesztőiben, segít harmóniába kerülni önmagunkkal, és a világgal.

Dr. Brezovits László

Kutatómérnök, környezetgazdász

2.

Fenyő Márta fizikus vagyok, a polarizált fényterápia feltalálója. Ez a fényterápia az 1980-as évek elején született találmány, eleinte az EVOLITE, később a BIOPTRON lámpa formájában öltött testet.

Fizikus lévén, a világ, a természet jelenségeit, az ember biológiáját mindeddig kizárólag az általunk tanult anyagi világ összefüggéseivel, törvényeivel próbáltam megérteni, magyarázni. Még egyetemista koromban ugyan kidolgoztam egy ún. - harmadik utas - filozófiai szemléletet, amelynek alapját az - univerzális törvény - képezte, tehát megvolt bennem a nyitottság és a törekvés, hogy világunk dolgait magasabb rendű összefüggések segítségével magyarázzam, de ennek ellenére - vagy ezzel együtt - új és más világ tárult fel előttem, amikor elolvastam Balogh Béla A VÉGSŐ VALÓSÁG c. könyvét. Nehezen és lassan haladtam, mert nehéz volt megemészteni a világ eme teljesen más megközelítését, mint amivel eddig találkozhattunk.

Elárulom, hogy mivel tudott ez az új filozófia engem is levenni a lábamról.

Két dologgal.

Az első: próbáltam, de nem sikerült cáfolnom az alaptéziseit az anyagi világ általam ismert fizikai, kémiai, biológiai törvényeivel, összefüggéseivel.

A második: sok olyan kérdés válik eme új filozófiai közegben megválaszolhatóvá, amelyeket eddig csak feltettünk, amelyek izgattak bennünket, de egységes, mindenki számára univerzálisan elfogadható választ soha nem kaptunk rájuk.

Létezett a világ keletkezésével kapcsolatban materialista illetve idealista megközelítésű válasz, amelyet a másik fél igazán nem tudott a magáévá tenni. Hasonlóképpen nehéz volt egységes választ adni arra a mindenkit izgató kérdésre, hogy mi történik mivelünk a halálunk után, és sok más kérdés is foglalkoztatott bennünket, amelyekre Balogh Béla A VÉGSŐ VALÓSÁG c. könyve és a benne leírt új filozófia választ adhat.

Fenyő Márta

fizikus, feltaláló